Category Archives: Conca de Barberà

Beques de desplaçament i de residència per a l’alumnat


Poden demanar beques de desplaçament i de residència per a l’alumnat amb domicili familiar en comarques amb baixa densitat de població, els alumnes que cursin ensenyaments postobligatoris de formació professional, ensenyaments artístics d’arts plàstiques i dissenys o ensenyaments esportius en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics.

ELS ALUMNES QUE TINGUIN EL SEU DOMICILI EN ALGUNA DE LES SEGÜENTS COMARQUES:

* Ribera d’Ebre
* Terra Alta
* Conca de Barberà
* Priorat

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:

28 de maig de 2009

SOL·LICITUDS:

Model oficial disponible a *www.gencat.cat/educació*