Tag Archives: impostos

ERC vota en contra els pressupostos de CiU a Móra la Nova per l’increment del 10% de retribucions als membres del Govern


També ha criticat l’increment del IBI, el deute i el pagament d’interessos a bancs i caixes en més del 100% .

El grup municipal d’ERC-AM de Móra la Nova va votar el passat  9 de febrer de 2012 en contra de la proposta de pressupostos per a l’any 2012 de l’Ajuntament del municipi presentats per l’equip de govern de CiU. ERC va votar-hi en contra pel rebuig a les seves esmenes, per l’augment dels impostos directes derivats de l’increment de l’IBI urbà, i per l’augment dels interessos en més del 100%  en un any que es paguen a bancs i caixes. El portaveu d’ERC-AM, Jesús Àlvarez ha lamentat que ‘mentrestant CiU abaixi el cap davant el retard de la Generalitat a l’hora de pagar els seus deutes amb l’Ajuntament’.  Àlvarez també ha explicat que el seu grup va demanar de votar per separat les esmenes presentades degut a la diversitat del seu contingut, però CiU no va acceptar.

La primera esmena d’ERC-AM  denunciava l’increment del 10% de la partida per retribucions als membres dels òrgans de govern,  doncs el regidor de Governació rebrà una remuneració per assistència de 973,75 € mes . Segons Àlvarez ‘els regidors de CiU han de ser coherents amb les retallades que estant aplicant, i per tant, si retallen  un 4.15% al capítol 1 “Despeses de personal”, es a dir els salaris dels treballadors, no pot ser que la única partida de personal que s’incrementa, i ho fa en un 9,19%, és la que fa referència als membres de govern’ ERC-AM ha proposat que la partida per retribucions als membres de govern no augmenti, sinó que es retalli en un 10%, equiparant-la així a les retallades que s’han aplicat a la partida dels treballadors, fet que suposaria l’estalvi de 9.155 € (resultant de la rebaixa del 10% que volen augmentar més el 10% que ERC proposa rebaixar respecte a la partida de l’any anterior). Per Àlvarez, ‘aquests diners es podrien destinar a complementar la partida de la plaça de vigilant municipal, que ara està deserta, i per tant el poble té un vigilant menys’.

ERC també ha presentat una esmena als pressupostos contrària a la partida destinada a la construcció de cinc illes de contenidors soterrats. Segons Àlvarez ‘aquesta despesa no és ni urgent ni necessària i per tant demanàvem l’ajornament d’aquesta construcció  per més endavant i que amb aquests diners es fessin obres menors que són més urgents i necessàries com ara arranjaments de voreres, clavegueram o recollida d’aigües pluvials que inunden els carrers. I amb l’afegit que aquestes obres les podrien fer empreses locals, fet que ajudaria a donar-los oxigen i poder mantenir les seves plantilles’.