Tag Archives: Móra la Nova

ERC reclama la construcció de l’Institut escola de Móra la Nova


El grup d’ERC al Parlament de Catalunya, a petició del grup municipal d’ERC-AM de Móra la Nova, ha presentat per segon any consecutiu una esmena als pressupostos de la Generalitat pel 2012 per demanar una partida de 500.000 euros per al futur institut escola que s’ha de construir a Móra la Nova properament.

Segons Jesús Álvarez, portaveu del grup municipal d’ERC-AM a Móra la Nova, però “l’important és que comence i es demostre que hi ha una voluntat real de fer-la, encara que siga més a poc a poc

ERC vota en contra els pressupostos de CiU a Móra la Nova per l’increment del 10% de retribucions als membres del Govern


També ha criticat l’increment del IBI, el deute i el pagament d’interessos a bancs i caixes en més del 100% .

El grup municipal d’ERC-AM de Móra la Nova va votar el passat  9 de febrer de 2012 en contra de la proposta de pressupostos per a l’any 2012 de l’Ajuntament del municipi presentats per l’equip de govern de CiU. ERC va votar-hi en contra pel rebuig a les seves esmenes, per l’augment dels impostos directes derivats de l’increment de l’IBI urbà, i per l’augment dels interessos en més del 100%  en un any que es paguen a bancs i caixes. El portaveu d’ERC-AM, Jesús Àlvarez ha lamentat que ‘mentrestant CiU abaixi el cap davant el retard de la Generalitat a l’hora de pagar els seus deutes amb l’Ajuntament’.  Àlvarez també ha explicat que el seu grup va demanar de votar per separat les esmenes presentades degut a la diversitat del seu contingut, però CiU no va acceptar.

La primera esmena d’ERC-AM  denunciava l’increment del 10% de la partida per retribucions als membres dels òrgans de govern,  doncs el regidor de Governació rebrà una remuneració per assistència de 973,75 € mes . Segons Àlvarez ‘els regidors de CiU han de ser coherents amb les retallades que estant aplicant, i per tant, si retallen  un 4.15% al capítol 1 “Despeses de personal”, es a dir els salaris dels treballadors, no pot ser que la única partida de personal que s’incrementa, i ho fa en un 9,19%, és la que fa referència als membres de govern’ ERC-AM ha proposat que la partida per retribucions als membres de govern no augmenti, sinó que es retalli en un 10%, equiparant-la així a les retallades que s’han aplicat a la partida dels treballadors, fet que suposaria l’estalvi de 9.155 € (resultant de la rebaixa del 10% que volen augmentar més el 10% que ERC proposa rebaixar respecte a la partida de l’any anterior). Per Àlvarez, ‘aquests diners es podrien destinar a complementar la partida de la plaça de vigilant municipal, que ara està deserta, i per tant el poble té un vigilant menys’.

ERC també ha presentat una esmena als pressupostos contrària a la partida destinada a la construcció de cinc illes de contenidors soterrats. Segons Àlvarez ‘aquesta despesa no és ni urgent ni necessària i per tant demanàvem l’ajornament d’aquesta construcció  per més endavant i que amb aquests diners es fessin obres menors que són més urgents i necessàries com ara arranjaments de voreres, clavegueram o recollida d’aigües pluvials que inunden els carrers. I amb l’afegit que aquestes obres les podrien fer empreses locals, fet que ajudaria a donar-los oxigen i poder mantenir les seves plantilles’.